• Byggeråstoffundersøkelser i Fauske kommune 2015 

   Libach, Lars R.; Keiding, Jakob K. (NGU-Rapport (2016.019), Report, 2016)
   I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske kommune. Formålet har vært å undersøke om det finnes egnede bergarter til ...
  • Ressursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010 

   Libach, Lars R. (NGU-Rapport (2012.009), Report, 2012)
   Oslo og Akershus er en tett befolket region som opplever en stor befolkningsvekst og tilhørende behov for investeringer i bygg og anlegg. Prognoser viser at det er behov for stor tilgang på grus og pukk på kort og lang ...
  • Undersøkelse av pukkressurser i Røyken kommune 2016 

   Keiding, Jakob K.; Libach, Lars R. (NGU-Rapport (2017.010), Report, 2017)
   I samarbeid med Røyken kommune har NGU undersøkt pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet har involvert geologisk kartlegging, prøveuttak, gammaspektrometriske målinger og mekaniske tester for å vurdere berggrunnens egenhet ...