• Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning 

   Larsen, Bjørn Eskil; Libach, Lars Rolstad; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2016.027), Report, 2016)
   På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og ...
  • Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013 

   Libach, Lars Rolstad (NGU-Rapport (2014.048), Report, 2015)
   Rapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune.Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i ...