• Ajourhold av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Nordland fylke 

   Erichsen, Eyolf; Dahl, Rolv; Libach, Lars; Tangstad, Roald; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2012.066), Report, 2012)
   I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfort ajourhold av Grus-, pukk-og steintippdatabasen i fylket. En vesentlig del av ajourholdet harvært å bedømme viktigheten av forekomstene ...
  • Byggeråstoffene sand, grus og pukk i Norge. Verdisetting av nasjonalt og regionalt viktige forekomster 

   Libach, Lars; Wolden, Knut; Neeb, Peer R.; Erichsen, Eyolf; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2012.062), Report, 2012)
   Verdien av byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust fjell) for de nasjonalt og regionalt viktige forekomstene beløper seg på 467 mrd. NOK (2011 kroner) Beregningen baserer seg blant annet på data som produsentene oppgir ...
  • Oppdatering av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Oppland fylke 

   Libach, Lars; Wolden, Knut; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2014.023), Report, 2014)
   I et samfinansieringsprosjekt med Oppland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) befart de viktigste forekomstene som er registrert i Grus-, pukk- og steintippdatabasen. Informasjon om forekomstene er ...
  • Undersøkelse av potensielle pukkforekomster områder for masseuttak i Tønsberg kommune, Vestfold 

   Simoni, Mark; Aasly, Kari A.; Keiding, Jakob K.; Libach, Lars; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.038), Report, 2018)
   Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v\/Regiongeologen og arealplanavdelingen ...
  • Undersøkelser av sand- og grusressursene i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland 

   Libach, Lars; Tønnesen, Jan Fredrik; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2012.049), Report, 2012)
   Nordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en ...