• Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Aust-Agder fylke. 

   Brunstad, Harald; Lind, Olav (NGU-Rapport (90.123), Report, 1990)
   Norges geologiske undersøkelse (NG) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført ...
  • Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Telemark. 

   Misund, A.; Lind, Olav; Folkestad, B. (NGU-Rapport (89.147), Report, 1990)
   I Telemark er det totalt kartlagt 102 lokaliteter, og det er påvist eller misstanke om spesialavfall på 84 av dem. Det er registrert 8 lokaliteter i Gruppe 1 (behov for tiltak), 43 lokali- teter i Gruppe 2 (behov for ...