• MARfisk – Aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten 

      Longva, Oddvar, Thorsnes, Terje; Bjarnadottir, Lilja Run; Hodnesdal, Hanne (NGU-Rapport (2019.002), Report, 2019)
      Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten båter, både havgående og kystbåter. Elleve båter har rapportert sine erfaringer. ...