• Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport 

   Bjerkgård, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Heldal, T.; Ulvik, A.; Tegner, C. (NGU-Rapport (2000.131), Report, 2000)
   I samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det i 2000 utført en rekke prosjekter innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og ...
  • Kartlegging og vurdering av skifterpotensialet i Tana kommune, Finnmark. 

   Siedlecka, A.; Lund, B. (NGU-Rapport (89.079), Report, 1989)
   Etter henvendelse fra fylkesgeolog S.O. Johnsen, utførte NGU en generell kartlegging og vurdering av skifterpotensialet i Tana kommune. Med basis i utført kartleggingsarbeide, ble det ikke funnet skiferkvaliteter og mengder ...
  • Kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune. 

   Kjølle, I.; Heldal, T.; Lund, B. (NGU-Rapport (99.133), Report, 1999)
   Geologiske befaringer og kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune, har gitt følgende resultater: I dagens bruddområde ved Snøskavltjønn opptrer 4-8 meter skifer under dagens såle, men med avtakende ...
  • Kjerneboring i skiferforekomst ved Kvemo, Lierne kommune. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (99.134), Report, 1999)
   Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, ...
  • Kvartssand i Komagelvdalen 

   Lund, B.; Johannessen, N.E. (NGU-Rapport (89.098), Report, 1989)
   Tre sandrygger i Komagelvdalen er prøvetatt for å undersøke hvilke kvaliteter et kvartssandprodukt kan oppnå ved ulike rensemetoder. Ved avslamming, skrubbing og magnetbehandling er det mulig å senke Fe2O3-innholdet fra ...
  • Kvartssand i Komagelvdalen, samlerapport. 

   Lund, B. (NGU-Rapport (91.057), Report, 1991)
   Tre sandrygger i Komagelvdalen av eolisk kvartssand er prøvetatt for å undersøke hvilke kvaliteter et produkt kan oppnå ved ulike rensemetoder. Ved avslamming, skrubbing og magnetbehandling er det mulig å senke Fe2O3-innholdet ...
  • Pegmatittprospektering i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder. 

   Lund, B.; West, A. (NGU-Rapport (84.012), Report, 1984)
   Et område i et polymetamorft gneisterreng er blitt kartlagt med henblikk på å undersøke pegmatitter. De eldste bergartene i området er en båndet gneis som antas å være av suprakrustal opprinnelse, og en kvartsitt. En eller ...
  • Skifer i Lierne og Snåsa, Nord-Trøndelag: forekomster som berøres av ny nasjonalpark. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.123), Report, 1999)
   Forekomster av kvartsskifer iSnåsa og Lierne er undersøkt i områder som berøres av planer om utvidelse av fylkets nasjonalparker. I Snåsa opptrer drivverdige skifer i Imsdalen i et øst-vestgående belte inn mot svenskegrensen. ...
  • Undersøkelse av mineralressurser i Sokndals-området, Rogaland. 

   Korneliussen, A.; Karlsen, T. A.; Gautneb, H.; Lund, B.; Nilsson, L. P.; Marker, M. (NGU-Rapport (99.056), Report, 1999)
   I samarbeid med Næringssjefen i Dalane har NGU utført Fase 2 av et prosjekt som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon opparbeidet og ...