• Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane 

      Lund, E.; Heldal, Tom (NGU-Rapport (93.059), Report, 1993)
      I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A\/S utført undersøkelser\/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere ...