• Nye Tyin kraftverk - berggrunnsgeologiske vurderinger 

      Lutro, Ole J. (NGU-Rapport (93.013), Report, 1993)
      I forbindelse med mulig ombygging av Tyin kraftverk i Øvre Årdal utarbeider Berdal Strømme A\/S forprosjekt og konsesjonssøknad. I en henvendelse fra Berdal Strømme, datert 2. desember 1992, ble NGU engasjert for å avgi ...