• Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag 

   Lynum, R.; Olesen, O.; Krill. A.; Gautneb, H.; Bryhni, I.; Alakan, K.; Solli, A.; Grønlie, A.; Boyd, R.; Bering, D. (NGU-Rapport (86.182), Report, 1986)
   Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. ...
  • Elektromagnetiske, magnetiske, og radiometriske målinger fra helikopter i området Skaland - Trælen på Senja 

   Rønning, J.S.; Lynum, R.; Ofstad, F.; Rodionov, F. (NGU-Rapport (2012.061), Report, 2012)
   Som et ledd i regjeringens satsning på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) har NGU utført geofysiske målinger fra helikopter på nordre del av Senja i Troms fylke. I et samarbeid med Skaland Graphite as ble det utført mer ...
  • Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland 

   Korneliussen, A.; Viken, G.; Lynum, R.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.023), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...
  • Nestbylia kalkspatmarmorforekomst, Saltdal, Nordland 

   Gellein, J.; Raaness, A.; Viken, G.; Korneliussen, A.; Lynum, R.; Henderson, I. (NGU-Rapport (2019.033), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...