• Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
   I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...
  • Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2020.001), Report, 2020)
   I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: resultater og erfaringer fra pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2019.037), Report, 2020)
   I områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: videreføring av pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; van-Boeckel, Mikis; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Liinamaa-Dehls, Anne; Lyså, Astrid; Nordahl, Bobo; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.001), Report, 2021)
   I 2019 begynte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlegging av fem ulike landformer på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Denne kartleggingen er videreført i 2020 og ...
  • Past Gateways 2016. Programme and abstracts 

   Bjarnadóttir, Lilja R.; Lyså, Astrid; Bøe, Reidulv; Romundset, Anders; Knies, Jochen; Lakeman, Thomas (NGU-Rapport (2016.016), Report, 2016)
   PAST Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) is an IASC endorsed network research programme, the scientific goal of which is to understand Arctic environmental change during the period preceding instrumental ...
  • Skredvurderinger knyttet til mulig grenrør inn til Trondheim (fase 1b) 

   Nowacki, Fritz; Lyså, Astrid; Olsen, Heidi (NGU-Rapport (2002.058), Report, 2002)
   Basert på tolkning av multistrålebatymetri, seismikk og korte sedimentkjerner fra Strindfjorden\/Trondheimsfjorden, er det framstilt bunntypekart og kart over rasavsetninger i ulike stratigrafiske nivåer. Kartene gir bedre ...
  • Statusrapport over undersøkelsene i Sargejåk gullfelt, Finnmark 

   Often, Morten; Lyså, Astrid; Olsen, Lars (NGU-Rapport (90.045), Report, 1990)