• Kystnære kvartsressurser i Hordaland 

   Wanvik, J. E.; Ihlen, P.; Müller, A.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2006.045), Report, 2006)
   Forkortet:\rKvartsitter, pegmatitter og hydrotermale kvartsganger i forskjellige deler av Hordaland er rekognoserende prøvetatt med henblikk på identifikasjon av forekomster og områder av mulig økonomisk interesse.\rDette ...
  • Mineral- og metallressurser i Norge: Verdien av industrimineralforekomster av nasjonal betydning 

   Gautneb, H.: Ihlen, P.M.; Wanvik, J.E.; Müller, A.; Boyd, R.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2012.053), Report, 2013)
   Rapporen er et forsøk på fremstilling av \"in Situ\" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det ...