• Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd.'s kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Detaljplaner 

   Ottesen, R.T.; Faye, G.; Malme, B.; Rønning, J.S. (NGU-Rapport (88.094), Report, 1988)
   Rapporten presenterer detaljplaner for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi.
  • Løsmassestrategi og hydrogeologi, klorkaliefabrikken. 

   Malme, B.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (88.203), Report, 1989)
   En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.Under gjennomføringen av ...
  • Løsmassestratigrafi og hydrogeologi, Opsund 

   Malme, B.; Klemetsrud, T. (NGU-Rapport (88.204), Report, 1989)
   En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's deponi på Opsund. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold.