• Georadarundersøkelser på Kilemoen, Ringerike kommune 

   Margreth, Annina; Neeb, Peer-Richard; Tassis, Georgios; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2017.039), Report, 2017)
   Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen ...
  • Sakkyndig rapport. Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, Sunndal kommune 

   Margreth, Annina (NGU-Rapport (2020.031), Report, 2020)
   I forbindelse med vern innenfor Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, i sammenheng med utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, har grunneier fremsatt krav om erstatning for tap av bruk av grus fra egen eiendom ...
  • Sakkyndig rapport. Romsdalen landskapsvernområde, Rauma kommune 

   Margreth, Annina (NGU-Rapport (2020.032), Report, 2020)
   I forbindelse med vern innenfor Romsdalen landskapsvernområde, i sammenheng med opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark, har grunneier fremsatt krav om erstatning for tap av bruk av grus fra egen eiendom til vedlikehold ...