• Ang. Kisgruben, Kongsberg. 

   Mathiesen, C. O. (NGU-Rapport (1430/7A), Report, 1977)
   Kisgruben ved Kongsberg består av lag av massiv svovelkis i prekambriske sedimenter. Forekomsten ble drevet periodevis fra før 1623 til 1902, fra omkring 1650 av Sølvverket. Totalproduksjonen var ca. 50 000 tonn malm som ...
  • Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster. 

   Sørdal, T.; Mathiesen, C. O. (NGU-Rapport (1650/36A), Report, 1979)
   I 1978 foretok C.O. Mathiesen en befaring av Statens bergrettigheter på jern på Gymmeland og Seilfald, og i 1979 utførte T. Sørdal og H. Kalvøy magnetiske målinger over Gymmelandsforekomsten. Gymmeland er den største av ...
  • Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden i Troms og Finnmark. 

   Mathiesen, C. O.; Tan T.H. (NGU-Rapport (968 A/I), Report, 1971)
   Disseminert Pb-mineralisering i sandsten forekommer på forskjellige steder langs den kaledonske fjellranden i Syd-Norge og Sverige og danner flere økonomiske konsentrasjoner. I 1970 ble det innledet arbeider med å undersøke ...
  • Korrelasjonskartlegging av grunnfjell og kaledonske bergarter i Barduområdet, Troms. 

   Zwaan, K. B.; Mathiesen, C. O. (NGU-Rapport (84.058), Report, 1984)
   Rapporten fremlegger resultatene av en kartlegging i Bardu området, somhadde til hensikt å samordne Bardu's berggrunnsgeologi med geologien iNord-Troms\/ Finnmark. Kun de øverste få meter av grunnfjellet som utgjørSalangsvinduet, ...
  • Vurdering av Hosanger nikkelfelt, Osterøy, Hordaland. 

   Mathiesen, C. O. (NGU-Rapport (1650/44A), Report, 1982)
   Hosanger nikkelfeltet, bestående av tre hovedforekomster, Nonås, Litland og Lien, var i drift periodevis mellom 1883 og 1945. I alt ble det tatt ut knapt en halv million tonn råmalm med 0,4% Ni, og driften ble stanset ...