• Miljøstatus i Borgenfjorden 

      Longva, Oddvar; Rise, Leif; McClimans, Thomas; Lepland, Aivo; Mork, Jarle (NGU-Rapport (2013.054), Report, 2013)
      Det er gjennomført en analyse av miljøstatus i Borgenfjorden for å møte Vanndirektivets krav. Som støtte for analysen ble det gjennomført dybdekartlegging av 11,4 km2 av fjordens arealer, og kartlegging av sedimentforhold ...