• Avviksmåling av borhull i Raudbergfeltet. 

   Meisfjord, Norodd (NGU-Rapport (86.040), Report, 1986)
   Avviksmåling av borhull i Raudbergfeltet med ABEM Reflex-Fotobor.
  • Diamantboring Elsjø for NGU 1983. 

   Meisfjord, Norodd (NGU-Rapport (85.049), Report, 1985)
   Forlengelse av borhull nr. 2 fra 216,0 til 474,7 m. Borhullskoordinatene er UTM 0315 7330 kartblad 1915 III Nannestad.
  • Diamantboringer Elsjø - Hemsjø - Hasvik for NGU 1982. 

   Meisfjord, Norodd (NGU-Rapport (85.021), Report, 1985)
   Ved Elsjø ble det totalt boret 87,1 m. som var en forlengelse fra 129,3 til 216,4 m. i et tidligere boret hull. Koordinatene er UTM 0315 7330, kartblad 1915 III Nannestad. Ved Hemsjøen ble det totalt boret et hull på 187,7 ...
  • Packsackboringer for USB 1983. 

   Meisfjord, Norodd (NGU-Rapport (85.101), Report, 1985)
   Ved Humlebekk ble det totalt boret 114,6 m. fordelt på 6 hull. Senterkoordinatene for borområdet er 32 5458 66279. På Høgtuva ble det totalt boret 99,9 m. fordelt på 5 hull.