• An overview of titanium deposits in Norway 

   Korneliussen, Are; Størseth, Leif Roger; Meyer, Gurli B.; Gautneb, Håvard; Schiellerup, Henrik; Nilsson, Lars-Petter; McEnroe, Suzanne A. (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Titanium deposits in Norway are of three major types: igneous, metasomatic and metamorphic. The igneous deposits are compared of ilmenite, magnetite and apatite in various proportions and occur in geological provinces of ...
  • Collection report: Rotary querns in the Museum of Archaeology, University of Stavanger 

   Hauken, Åsa Dahlin; Heldal, Tom; Jansen, Øystein; Meyer, Gurli B.; Anderson, Timothy J. (NGU-Rapport (2014.002), Report, 2015)
   The collection of 142 prehistoric rotary querns stones and fragments at the Museum of Archaeology, University of Stavanger (AM) is the largest in the country. More than half of the total (85), from secure chronological ...
  • Dalhaugen klebersteinsforekomst, Vefsn, Nordland. Geologisk beskrivelse og avgrensing av forekomsten for bygningsstein 

   Meyer, Gurli B.; Pettersen, Eirik; Aasly, Kari A. (NGU-Rapport (2015.021), Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer undersøkelser foretatt av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og Per Storemyr fra Archaeology & Conservation Services. Undersøkelsene har ...
  • Feltforhold af gabbroiske intrusjoner og gangbergarter i Grøndalsfjellområdet, Grongfeltet 

   Meyer, Gurli B. (NGU-Rapport (96.001), Report, 1996)
   Denne rapport er baseret på feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor \"Samtolkning af geodata i Grongfeltet\" under NGU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapporten beskæftiger sig med feltforhold, petrografi af gabbroiske ...
  • Feltrapport: Kvernsteinsbrudd i Vågå, Oppland 

   Meyer, Gurli B.; Grenne, Tor (NGU-Rapport (2012.026), Report, 2015)
   Som en del av det NFR-støttede forskningsprosjektet \u201DMillstone - Kvernsteinslandskap i Norge\u201D, har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Vågå kommmune, i første rekke Tolstadkvernberget ved Lalm. De enkelte bruddene ...
  • Geological map of the Rogaland Anorthosite Province Scale 1:75 000 

   Marker, Mogens; Bolle, Oliver; Robins, Brian; Meyer, Gurli B.; Schiellerup, Henrik (Map, 2004)
   Map explanation: NGU Report 2004.007
  • Kjerneboring og resultater fra logging av borkjerner fra Dalhaugen klebersteinsforekomst, Vefsn, Nordland 

   Keiding, Jakob K.; Meyer, Gurli B.; Lund, Vegard (NGU-Rapport (2016.040), Report, 2016)
   I november 2015 ble fire borkjerner på til sammen 200 meter boret ut fra klebersteins-forekomsten Dalhaugen i Vefsn i Nordland. Kjernene ble logget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), g denne rapporten beskriver ...
  • Samtolking av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.94 

   Dalsegg, Einar; Dyrstad, Geir Ståle; Solli, Arne; Roberts, David; Reinsbakken, Arne; Meyer, Gurli B.; Heim, Michael; Grenne, Tor; Elvebakk, Harald; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (94.094), Report, 1994)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" under feltsesongen 1994 og de fore- løpige resultatene fra disse er gitt. Oppfølgende undersøkelser var på ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95 

   Meyer, Gurli B.; Sandstad, Jan Sverre; Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Grenne, Tor; Heim, Michael (NGU-Rapport (95.147), Report, 1996)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser ...
  • The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacement 

   Meyer, Gurli B.; Grenne, Tor (NGU Bulletin (435), Journal article, 1999)
   The Grøndalsfjell Intrusive Complex (GIC) is part of a major plutonic province located in the Gjersvik Nappe of the Upper Allochthon in the Caledonides of Central Norway. Field relationships and petrography suggest that ...
  • Vurdering av byggesteinskvaliteten for kleberstein fra Grunnesforekomsten, Målselv, Troms 

   Stavsøien, Eva; Meyer, Gurli B.; Strand, Jan (NGU-Rapport (2018.029), Report, 2019)
   Forekomsten på Grunnes har primært vært utnyttet for produksjon av klebersteinsovner, men har også Ievert steinblokker til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Kleberstein fra Grunnes er blant annet benyttet til ...