• Beskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000 

   Schiellerup, Henrik; Robins, Brian; Meyer, Gurli; Marker, Mogens; Bolle, Olivier (NGU-Rapport (2004.007), Report, 2004)
   Det geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet ...
  • Natursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003 

   Bjerkgård, Terje; Schiellerup, Henrik; Meyer, Gurli; Lund, Bjørn; Kjølle, Idunn; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2003.030), Report, 2003)
   I området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvorfeltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at den får etfargespill, spesielt i blått. Dette fargespillet har gjort steinen sværtattraktiv ...
  • Rekognoserende undersøkelser av et utvalg potensielle mineralressurser i Fritzøe Skoger 

   Raaness, Agnes; Meyer, Gurli; Müller, Axel; Skår, Øyvind; Korneliussen, Are; Ihlen, Peter M. (NGU-Rapport (2006.030), Report, 2006)
   Undersøkelse av potensielle forekomster av zirkon, high-tech-metaller og feltspat-kvarts i bergarter som opptrer på Fitz\u00F6e skogers grunn.Fortrolig til 31.03.07.
  • Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05 

   Slagstad, Trond; Korneliussen, Are; Lund, Bjørn; Meyer, Gurli; Sandstad, Jan Sverre; Schiellerup, Henrik; Solli, Arne; Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild; Marker, Mogens; Bjerkgård, Terje; Erichsen, Eyolf; Gautneb, Håvard; Gjelle, Svein; Heldal, Tom; Ihlen, Peter (NGU-Rapport (2006.011), Report, 2006)
   Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket ...