• Kjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (98.089), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Agderfylkene 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.162), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Buskerud fylke 

   Krogh, J.R.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.160), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Norge 

   Krogh, J. R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.058), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Oslo og Akershus fylke 

   Banks, D.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.158), Report, 1997)
   Undersøkelsen omfattet de fleste kommuner i Akershus. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Rogaland fylke 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.163), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Trøndelagsfylkene 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.168), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Østfold fylke. 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.157), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Utjevningsbassengs innvirkning på radoninnholdet i grunnvann fra fast fjell 

   Krogh, J.R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.097), Report, 1998)
   16094 prøver av grunnvann fra norsk prekambrisk og palaeozoisk fast fjell ble samlet inn i 1996-1997. Disse ble delt i grupper på grunnlag av om vannet passerte igjennom et utjevningsbasseng før prøven ble tatt. Slike ...