• Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Siewers, U.; Krog, J. R.; Banks, D.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (99.099), Report, 2007)
   \"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i ...
  • Grunnvannsundersøkelser - Erfjord/Hålandsdalen, Nesflaten og Suldalsosen, Suldal kommune 

   Mauring, E.; Tønnesen, J.F.; Jæger, Ø.; Midtgård, Aa.K.; Iversen, B. (NGU-Rapport (97.041), Report, 1997)
   I forbindelse med Folkehelsas prosjekt \"Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000\" har Norges geologiske undersøkelse utført grunnvannsundersøkelser i Suldal kommune. Feltundersøkelsene ble utført sommeren 1996 ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland 

   Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.165), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Hordaland fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.164), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Aa, K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.167), Report, 1997)
   Omfatter 23 av 38 kommuner i Møre og Romsdal. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.169), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Sogn og Fjordane fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.166), Report, 1997)
   Undersøkelsen gjelder 13 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.161), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Vestfold fylke 

   Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T. (NGU-Rapport (97.159), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...