• Grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden, Surnadal kommune, 1996 

   Storrø, Gaute; Lauritsen, Torleif; Midtgård, Aase Kjersti (NGU-Rapport (97.055), Report, 1997)
   I forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden\/Sættemsøra i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Vannforsynigen i området er i ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Jondal kommune 

   Storrø, Gaute; Midtgård, Aase Kjersti; Iversen, Bjørn; Banks, David (NGU-Rapport (98.046), Report, 1998)
   I forbindelse med \"Prosjekt vannforsyning\" (PROVA) har NGU i 1997 gjennomført grunnvannsundersøkelser for seks forsyningssteder i Jondal kommune, Hordaland fylke. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Jondal sentrum, ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Tresfjord, Vestnes kommune, 1996 

   Storrø, Gaute; Lauritsen, Torleif; Midtgård, Aase Kjersti (NGU-Rapport (97.056), Report, 1997)
   I forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Tresfjord i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke. Dimensjonerende vannbehov for en eventuell ...