• Grunnvannsundersøkelser i Midtre Gauldal kommune 

   Segar, David; Midtgård, Aase; Hilmo, Bernt Olav; Lauritsen, Thorleif (NGU-Rapport (97.135), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i løpet av feltsesongene 1996 og 1997 gjort grunnvannsundersøkelser i Støren-området (Prestteigen, Volløyan (nord), Frøsetøra, Folstadmoen, Mosanden og Løvøya) med tanke på ...
  • Oppfølgende boringer etter grunnvann på Nesflaten i Suldal kommune 

   Midtgård, Aase; Iversen, Bjørn; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (98.042), Report, 1998)
   NGU har tidligere påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser på Nesflaten og har anbefalt plassering av fullskala brønn for langtids prøve- pumping (Midtgård m.fl 1997). Kommunen ønsket imidlertid å få utredet ...
  • Oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Austerheim, Sauda kommune 

   Jæger, Øystein; Iversen, Bjørn; Storrø, Gaute; Midtgård, Aase (NGU-Rapport (98.018), Report, 1998)
   Høsten l997 utførte NGU oppfølgende grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Austerheim i Sauda kommune. Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av undersøkelsesbrønner for kapasitetstester og uttak av vann- ...