• Grunnvannsundersøkelser - Hjelmeland og Randøy vest, Hjelmeland kommune 

      Elvebakk, H.; Jæger, Ø.; Midtgård. Aa.K.; Storrø, G.; Tønnesen, J.F.; Iversen, B. (NGU-Rapport (97.042), Report, 1997)
      Mulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Hjelmeland sentrum (ved Steinslandsvatnet og Pundsnes industrifelt) og Randøy vest, i Hjelmeland kommune. Løsmassene ved Steinslandsvatnet er undersøkt ved ...