• Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977. 

      Korneliussen, A.; Midthjell, B.; Staw, J. (NGU-Rapport (1560/17C), Report, 1978)
      For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977.\r3 ...