• Utredning om grunnvarme til planlagte sykehus i Akershus. Feltundersøkelser. 

      Midttømme, Kirst; Longva, Oddvar; Nordgulen, Øystein; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2000.073), Report, 2000)
      Akershus fyulkeskommune planlegger nye sykehus på Lørenskog og på Ski. De vurderer å benytte grunnvarme. Den mest aktuelle grunnvarmeløsningen for begge de planlagte sykehusene er fjellanlegg med varmepumpe og med mange ...