• Geofysiske bakkemålinger Sargejok-Aibmejavri, Karasjok, Finnmark. 

      Dalsegg, Einar; Midtun, Reidar (NGU-Rapport (87.051), Report, 1987)
      I forbindelse med et studi av løsmassene i tilknytning til den alluviale gullforekomsten i Sargejok ble det antatt at Sargejokgullets fastfjellskilde var lokalisert på den vestlige åssiden av Aibmecærro. Finnmarksprogrammet ...