• Det 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeologi 1997 

      Frengstad, Bjørn; Minde, Åse (red) (NGU-Rapport (97.150), Report, 1997)
      3. og 4.november 1997 arrangerte faggruppe for geokjemi og hydrogeologi sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi på Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i Trondheim. 118 deltakere var påmeldt totalt med ca 90 ...