• NGUs Referansearkiv. Brukerveiledning. 

      Minken, T. (NGU-Rapport (87.044), Report, 1987)
      Brukerveiledningen gir innføring i NGUs Referansearkiv som er en database i NGUs Informasjonssystem.