• Geofysiske målinger fra helikopter ved Bleikvassli, Nordland 

   Mogaard, John O.; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (96.050), Report, 1997)
   NGU utførte for Nordlandsprogrammet helikoptermålinger i 1993, 1994 og 1995 over et område ved Bleikvassli, Nordland fylke. Det ble målt total ca. 5400 profilkilometer. Disse målingene var et ledd i kartleggingen av ...
  • Geofysiske målinger fra helikopter ved Lalm, Oppland, 1998, teknisk rapport 

   Mogaard, John O. (NGU-Rapport (99.023), Report, 1999)
   NGU utførte helikoptermålinger i 1998 over et område ved Lalm, Oppland fylke. Oppdragsgivere var NGU og AS Granit. Målingene inngår som en del av et prosjekt hvor hovedmålet var å kartlegge utbredelse, mektighet og strukturell ...
  • Geofysiske målinger fra helikopter ved Larvik, Vestfold, teknisk rapport 

   Mogaard, John O. (NGU-Rapport (98.021), Report, 1998)
   NGU utførte helikoptermålinger i 1997 over et område ved Larvik, Vestfold fylke. Oppdragsgivere var NGU, Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og Porsgrunn kommune. Målingene var et ledd i NGUs arbeider med å lage et ...
  • Geofysiske målinger fra helikopter ved Sandefjord, Vestfold 2000, teknisk rapport 

   Mogaard, John O. (NGU-Rapport (2001.003), Report, 2001)
   NGU utførte helikoptermålinger i år 2000 over et område nord for Sandefjord, Vestfold. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGUs arbeid med å lage et kartverk ...
  • Geofysiske målinger fra helikopter ved Skien, Telemark 1999, teknisk rapport. 

   Mogaard, John O.; Beard, Les (NGU-Rapport (2000.031), Report, 2000)
   Fortrolig til 21.12.2002 NGU utførte helikoptermålinger i 1999 over et område nord for Skien, Telemark. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGU's arbeider med ...
  • Helicopter measurements over the Gjølanger area 

   Rønning, Stig; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (95.053), Report, 1995)
   A helicopterborne geophysical survey was undertaken by the Geological Survey of Norway (NGU) over the Gjølangen area in Sogn og Fjordane county. The primary geophysical target was rutile bearing eclogite bodies, and to ...
  • Kartlegging av thorium, uran og kalium fra helikopter ved Ulefoss, Nome kommune 

   Heincke, Bjørn H.; Smethurst, Mark A.; Rønning, Jan S.; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (2007.021), Report, 2007)
   Radiometriske helikoptermålinger er utført ved Ulefoss i Nome kommune. Målingene dekker et område på omtrent 20 kvadratkilometer som omfatter det vulkansk pregede Fensfeltet. Resultatene fra tidligere feltmålinger og ...
  • Magnetiske målinger over Altermark-området. 

   Mogaard, John O.; Walker, Peter (NGU-Rapport (91.285), Report, 1991)
   NGU utførte i samarbeid med Norwegian Talc, Altermark helikoptermålinger (magnetometri, radiometri og VLF) høsten -91 over tre små områder nær Alter- mark, Nordland fylke. Det ble målt ca. 500 profilkilometer. Hensikten ...
  • Searching for hidden radioactive sources in the Barents Rescue 2001 nuclear emergency exercise 

   Smethurst, Mark A.; Kihle, Ola; Koziel, Janusz; Mauring, Eirik; Mogaard, John O. (NGU-Rapport (2001.106), Report, 2001)
   The international nuclear emergency exercise Barents Rescue took place in the vicinity of Boden in Northern Sweden between the 12th and 20th of September 2001. The Gamma Search Cell part of the exercise was designed to ...