• Bruk av grunnvann i Norge 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (96.082), Report, 1996)
   Befolkningsmønsteret i Norge basert på folketellingen i 1980 er digitalisert. Dette mønsteret har generelt ikke endret seg vesentlig de siste femten årene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) definerer tettbygde strøk som områder ...
  • Drikkevannsundersøkelse i Møre og Romsdal. Status - råvannskilder. 

   Morland, Geir; Sand, Kari (NGU-Rapport (87.166), Report, 1987)
   En registrering av status til råvannskildene til vannverk som forsyner mer enn 100 personer er utført i Møre og Romsdal. De fleste vannverk baseres på overflatevann med tilfredsstillende kapasitet, men med varierende ...
  • Grunnvann i Alstahaug kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.009), Report, 1992)
   Alstahaug kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bak- grunnsmateriale. Kommunen har prioritert syv steder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Andøy kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.037), Report, 1992)
   Andøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har ikke prioritert noen steder, men har foreslått ...
  • Grunnvann i Ballangen kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.030), Report, 1992)
   Ballangen kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Bindal kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.004), Report, 1992)
   Bindal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Bodø kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.002), Report, 1992)
   Bodø kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Brønnøy kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.006), Report, 1992)
   Brønnøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bak- grunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Bø kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.035), Report, 1992)
   Bø kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyn- ing ønskes ...
  • Grunnvann i Dønna kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.014), Report, 1992)
   Dønna kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert to stder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Evenes kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.029), Report, 1992)
   Evenes kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunn- ...
  • Grunnvann i Fauske kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.022), Report, 1992)
   Fauske kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Flakstad kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.032), Report, 1992)
   Flakstad kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på befaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes ...
  • Grunnvann i Gildeskål kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.020), Report, 1992)
   Gildeskål kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Grane kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.012), Report, 1992)
   Grane kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Hadsel kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.034), Report, 1992)
   Hadsel kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Hamarøy kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.026), Report, 1992)
   Hamarøy kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Hattfjelldal kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.013), Report, 1992)
   Hattfjelldal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for ...
  • Grunnvann i Hemnes kommune 

   Morland, Geir; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (92.015), Report, 1992)
   Hemnes kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsfor- syning ...
  • Grunnvann i Herøy kommune 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (92.008), Report, 1992)
   Herøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bak- grunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunn- ...