• Elektromagnetiske studier av jordskorpen i Pasvik og Tanadalen. 

      Lile, O.B.; Rønning, J.S.; Moxnes, H.P.; Olesen, O. (NGU-Rapport (89.127), Report, 1989)
      Som et ledd i et størrre geofaglig samarbeid mellom Norge og USSR er det utført forsøk med elektromagnetiske dybdesonderinger i Pasvik og i Tanadalen. Det er tidligere utført tilsvarende målinger i Russland og i Finland, ...