• Referansesystem for stedfestede data 

      Høseggen, S.; Munthe-Kaas, H. (NGU-Rapport (84.056), Report, 1984)
      En referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis stedfestet. Rapporten understreker ...