• Brukerbeskrivelse for TOSHIBA T2100 PC. 

   Myhren, Rolf (NGU-Rapport (87.160), Report, 1987)
   Rapporten inneholder en beskrivelse av bruken av en bærbar PC fra TOSHIBA med typebetegnelse T2100.
  • Framhenting av EDB-basert informasjon fra NGU. 

   Myhren, Rolf; Høseggen, Steinar (NGU-Rapport (86.029), Report, 1986)
   Rapporten omhandler bruken av et utskriftsprogram som betjener kommunikasjon med brukerne for framhenting av tilgjengelig informasjon lagret i databaser ved NGU's dataanlegg. Brukerne selv, eksterne eller interne, skal ha ...
  • Reiserapport. Internasjonal kongress for HP3000-brukere. 

   Myhren, Rolf (NGU-Rapport (87.159), Report, 1987)
   Rapporten inneholder utdrag av foredrag og erfaringer hentet fra deltagelse på HP\u00A9s Internasjonale Kongress for HP3000-brukere som fant sted i April 1987 i Wien.