• Geokjemisk undersøkelse av Ballangsvika avgangsdeponi. 

   Næss, G.; Volden, T.; Lindahl, I. (NGU-Rapport (91.054), Report, 1991)
   43 prøver avgangsmateriale fra Bjørkåsen gruber viser et gullinnhold mindre enn 0.005 gram pr. tonn avgang. Gjennomsnittlig kobberinnhold 623 gram pr. tonn, og sinkinnhold 1326 pr. tonn. Resultatene tyder på at det ikke ...
  • Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. 

   Kvalheim, A.; Næss, G. (NGU-Rapport (699), Report, 1967)
   Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (CX HM).