• 5-årig ressursprogram for Nordland. 

      Lindahl, I.; Neeb, P.-R.; Barkey, H. (NGU-Rapport (89.096), Report, 1989)
      Det 5-årige ressursprogrammet for Nordland omfatter de mineralske råstoffene Malm, Industrimineraler, buggråstoffene Sand, Grus, Pukk, Skjellsand og Naturstein. For de enkelte produktene er det gitt en oversikt over de ...