• Byggeråstoffene sand, grus og pukk i Norge. Verdisetting av nasjonalt og regionalt viktige forekomster 

   Libach, Lars; Wolden, Knut; Neeb, Peer R.; Erichsen, Eyolf; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2012.062), Report, 2012)
   Verdien av byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust fjell) for de nasjonalt og regionalt viktige forekomstene beløper seg på 467 mrd. NOK (2011 kroner) Beregningen baserer seg blant annet på data som produsentene oppgir ...
  • Oppfølgende pukkundersøkelser i sørlige deler av Buskerud fylke 

   Holt, Erling; Neeb, Peer R. (NGU-Rapport (93.006), Report, 1993)
   NGU har i forbindelse med utarbeidelse av ressursregnskap og ressursbudsjett for Buskerud Fylkeskommune utført registreringer i 1992 av mulige steder for uttak av pukk i sørlige deler av Buskerud fylke og i Sande kommune ...
  • Årsrapport 1983 for løsmasseavdelingen. 

   Bryhn, Knut Ø.; Neeb, Peer R.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (84.070), Report, 1984)
   Løsmasseavdelingen ble opprettet som egen avdeling ved NGU 1. januar 1983. Avdelingen består av et administrasjonskontor, seksjon for løsmassekart- legging, seksjon for hydrogeologi og seksjon for ingeniørgeologi. Årsrapporten ...