• Metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred 

      Oppikofer, T.; Penna, I.; Böhme, M.; Nicolet, P.; Hermanns, R.L. (NGU-Rapport (2016.047), Report, 2016)
      Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet ...