• GRUNNVANN Temakart med beskrivelse Vestre Toten kommune, Oppland fylke 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (89.045), Report, 1989)
   Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse - Gjøvik kommune, Oppland fylke. 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (89.046), Report, 1989)
   Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, ...
  • GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse - Vestre Slidre kommune,Oppland 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (88.052), Report, 1988)
   NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Vestre Slidre kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversikts- planleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på ...
  • GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse - Øystre Slidre kommune, Oppland fylke 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (88.053), Report, 1988)
   NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Øystre Slidre kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (88.054), Report, 1988)
   NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Nord-Aurdal kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene ...
  • GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Vang kommune, Oppland fylke 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (88.051), Report, 1988)
   NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Vang kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanlegging- en, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse. Etnedal kommune, Oppland fylke. 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (89.041), Report, 1989)
   Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse. Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (89.040), Report, 1989)
   Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: - brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, ...
  • Grunnvannsforsyning fra fjell ved Høvringen, Sel kommune, Oppland Resultater av prøveboring, anbefaling og videreføring. Foreløpig rapport utarbeidet for Sel kommune. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (88.180), Report, 1988)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert mulighetene for grunnvanns- forsyning fra fjell for trre områder ved Høvringen, og prøveboret tre brønner. Kapasiteten til brønnene ble anslått under boringen til hhv. ca. ...
  • Grunnvannsforsyning fra fjellbrønner ved Høvringen, Sel kommune, Oppland, Resultater fra prøvepumping. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (89.117), Report, 1989)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har prøvepumpet og analysert vannprøver fra tre grunnvannsbrønner ved Høvringen. Kapasiteten ble henholdsvis målt til 6000 l\/t for brønn nr. 1, 2500 l\/t for brønn nr. 2 og 120 l\/t ...
  • Grunnvannsforsyning til AKVAFORSK, Sunndalsøra, Møre og Romsdal. Forundersøkelser for brønn II og III. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (89.001), Report, 1989)
   NGU har utført forundersøkelser for brønn nr. II og III i grunnvannsanlegget til AKVAFORSK. Undersøkelsene har vist at området mellom brønn I og bolig- feltet oppstrøms for brønnen er gunstig for plassering av en evt. to ...
  • Grunnvannskartlegging - metodeutvikling 

   Nielsen, Jens Tore; Rohr-Torp, Erik; Sand, Kari (NGU-Rapport (90.138), Report, 1990)
   Det interdepartementale vannressursutvalget (VRU) nedsatte i 1985 et arbeidsgruppe for å vurdere den framtidige grunnvannskartleggingen i Norge. Forprosjektet - \"Grunnvannskartlegging - metodeutvikling\" er gjennomført i ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Valldal, Norddal kommune, Møre og Romsdal. 

   Nielsen, Jens Tore; Tønnesen, Jan F. (NGU-Rapport (86.154), Report, 1987)
   Etter forespørsel fra Norddal kommune og Valldal Settefisk har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført grunnvannsundersøkelser i Valldal. Oppdraget har vært å vurdere mulighetene for vannforsyning til drikkevann og til ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Otta og Mysuseter 

   Nielsen, Jens Tore; Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.019), Report, 1988)
   NGU har utført forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Otta og Mysuseterområdet. Det ble påvist to grunnvannsforekomster i løsmasser som vil kunne dekke vann- behovet til Otta sentrum; Toøya i Otta-elva ...
  • Grusregisteret i Åmot kommune, Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore; Freland, Alf (NGU-Rapport (86.060), Report, 1986)
   Grusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Åsnes kommune, Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (85.059), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Sør-Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (84.167), Report, 1984)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengellige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Vang kommune, Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (85.057), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Grusregisteret i Våler kommune, Hedmark. 

   Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (85.058), Report, 1985)
   Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og ...
  • Kvartærgeologisk kartlegging og forundersøkelse av sand- og grusressursene i Strand kommune, Rogaland fylke. 

   Stokke, John Anders; Nielsen, Jens Tore (NGU-Rapport (85.185), Report, 1985)
   Etter forespørsel fra Strand kommune har NGU utført kvartærgeologisk kartlegging og en forundersøkelse av sand-og grusressursene i kommunen. Det har vært lagt særlig vekt på å kartlegge sand- og grusavsetningenes utstrekning, ...