• Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. 

      Rindstad, Bjørn; Nielsen, Victor; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (85.229), Report, 1985)
      Rapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på ...