• Oppfølgende pukkundersøkelser i Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag 

      Erichsen, Eyolf; Nissen August L.; Broekmans, Maarten (NGU-Rapport (98.088), Report, 1998)
      To potensielle pukkforekomster i Snillfjord og Hemne kommuner ble befart og prøvetatt i august-september 1997. Ut fra befaringene ble det laget et geologisk kart som viser at bergarten består av to typer av gneis: en hvit ...