• Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73303600 M 1:100 000 

   Jakobsen, F.; Dolan, M.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Bjarnadóttir, L.R.; Bøe, R.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H.; Olsen, H.; Plassen L.; Nixon, F.C. (Map, 2018)
   Utgitt 2017, oppdatert 2018.På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74003400 M 1:100 000 

   Nixon, F.C.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Bjarnadóttir, L.R.; Bøe, R.; Rise, L.; Dolan, M.; Bellec, V.; Elvenes, S.; Lepland, A.; Jakobsen, F. (Map, 2018)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74003600 M 1:100 000 

   Nixon, F.C.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Jakobsen, F.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Bøe, R.; Rise, L.; Bellec, V.; Lepland, A.; Elvenes, S. (Map, 2018)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74303400 M 1:100 000 

   Elvenes, S.; Dolan, M.; Bellec, V.; Lepland, A.; Bjarnadóttir, L.R.; Bøe, R.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Selboskar, O.H.; Baeten, N.; Nixon, F.C. (Map, 2018)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74303600 M 1:100 000 

   Elvenes, S.; Selboskar, O.H.; Thorsnes, T.; Rise, L.; Nixon, F.C.; Baeten, N.; Lepland, A.; Bøe, R.; Bjarnadóttir, L.R.; Dolan, M.; Bellec, V. (Map, 2018)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000