• Geologiske forhold langs tre planlagte tunneler i Larvik kommune 

      Noedgulen, Øystein; Solli, Arne; Dehls, John (NGU-Rapport (2001.040), Report, 2001)
      Det er utført befaring langs tre planlagte jernbanetunneler i Larvik kommune. Alle tunnelene går gjennom grovkornet larvikitt der det er en betydelig opp- sprekkning. De mest framtredende sprekkeretningene går fra NV-Sø ...