• Skredvurderinger knyttet til mulig grenrør inn til Trondheim (fase 1b) 

      Nowacki, Fritz; Lyså, Astrid; Olsen, Heidi (NGU-Rapport (2002.058), Report, 2002)
      Basert på tolkning av multistrålebatymetri, seismikk og korte sedimentkjerner fra Strindfjorden\/Trondheimsfjorden, er det framstilt bunntypekart og kart over rasavsetninger i ulike stratigrafiske nivåer. Kartene gir bedre ...