• Brukerbeskrivelse av adresse-lapp-systemet. 

      Nystad, Ronald (NGU-Rapport (87.097), Report, 1987)
      Denne rapporten er en brukerbeskrivelse av adresse-lapp-systemet som finnes på NGUs datasystem. Selv om adresse-lapp-systemet er lagt opp for biblioteket, er det mulig å bruke det for andre formål også. Rapporten er skrevet ...