• Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1733 I Mollesjåkka. 

   Olaissen, Cato (NGU-Rapport (84.034), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1733 II Cierte. 

   Olaissen, Cato (NGU-Rapport (84.035), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i Indre Troms\/Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1733 IV Raisduoddar-Hal'di. 

   Olaissen, Cato; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (84.036), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført sammenslåing, reanalysering og oppdatering av prøvemateriale fra indre Finnmark\/Troms. Prøvematerialet fra ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1832 II Roavveoaivve. 

   Olaissen, Cato; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (84.027), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsenes for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvestedene ble markert på kart i ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1832 III Urdevarri. 

   Olaissen, Cato (NGU-Rapport (84.028), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsenes for-prosjekt (fase 0) har NGU i samarbeid med A\/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvetettheten er 1 prøve pr. 500 m ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1833 I Carajavvre. 

   Olaissen, Cato (NGU-Rapport (84.030), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsenes for-prosjekt (fase 0) og samarbeids- avtalen med A\/S Sydvaranger\/Gulf Oil hvor de ønsket bekkesedimentanalyser innenfor sitt konsesjonsområde, ble det i 1980 startet sammenslåing, ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1833 II Kautokeino. 

   Olaissen, Cato (NGU-Rapport (84.031), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) og samarbeids- avtalen med A\/S Sydvaranger\/Gulf Oil hvor de ønsket bekkesedimentanalyser innenfor sitt konsesjonsområde, ble det i 1980 startet sammenslåing, ...
  • Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1833 III Raisjavvre. 

   Olaissen, Cato; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (84.032), Report, 1984)
   I anledning Finnmark-undersøkelsens for-prosjekt (fase 0) og samarbeids- avtalen med A\/S Sydvaranger\/Gulf Oil hvor de ønsket bekkesedimentanalyser innenfor sitt konsesjonsområde, ble det i 1980 startet sammenslåing, ...