• NGU's Finnmarksdag - 05.03.86 - sammendrag av foredrag. 

      Olerud, S. (red.) (NGU-Rapport (86.115), Report, 1986)
      Rapporten inneholder sammendrag av 8 foredrag som ble holdt på Finnmarksdagen på NGU 05.03.86. De gis statusrapport for Finnmarksprogrammet. Videre handler tre sammendrag om gull-undersøkelser i Karasjokområdet. Fire ...