• Finnmarksdagen på NGU 20/3 - 85. - sammendrag av foredrag. 

      Olerud, Svein et al. (NGU-Rapport (85.186), Report, 1985)
      Rapporten inneholder sammendrag av 9 av foredragene som ble holdt ved Finnmarksdagen på NGU, 20\/3-85. Sammendragene inneholder en statusrapport for NGUs Finnmarksprogram, og om prospekteringen i fylket. Videre beskrivelser ...