• Aeromagnetisk anomalikart Norge.; Norge; 1:1 mill.; trykt i farger / Aeromagnetic anomaly map Norway Scale 1:1 mill. 

   Lauritsen, T.; Gellein, J.; Håbrekke, H.; Kihle, O.; Olesen, O.; Strand, G.; Smethurst, M.A.; Skilbrei, J.R.; Blokkum, O. (Map, 1992)
  • Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag 

   Lynum, R.; Olesen, O.; Krill. A.; Gautneb, H.; Bryhni, I.; Alakan, K.; Solli, A.; Grønlie, A.; Boyd, R.; Bering, D. (NGU-Rapport (86.182), Report, 1986)
   Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. ...
  • Coop Phase I - Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, O.; Maystrenko, Y.; Lutro, O.; Lauritsen, T.; Koziel, J.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Ebbing, J.; Brönner, M.; Storrø, G.; Slagstad, T.; Osmundsen, P.T.; Nasuti, A.; Müller, C. (NGU-Rapport (2013.002), Report, 2013)
   The five-year Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretationproject established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Møre-Haltenbankenarea. ...
  • Detailed geophysical investigations of the Stuoragurra postglacial fault, Finnmark, northern Norway. 

   Olesen, O.; Rønning, J.S.; Mauring, E.; Lile, O.B.; Henkel, H. (NGU-Rapport (90.160), Report, 1991)
   The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the Mierujav'ri-Sværholt Fault Zone which is situated in the extensive Proterozoic terrain of Finnmark, northern Norway. It is a southeasterly dipping reverse fault and ...
  • Dypforvitring i Oslo-regionen. Påvisning og oppfølgende undersøkelser 

   Rønning, J. S.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Dalsegg, E.; Olesen, O. (NGU-Rapport (2007.034), Report, 2007)
   Som et ledd i NGUs satsning på geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.\rUndersøkelsen har vist at dypforvitring ...
  • Elektromagnetiske studier av jordskorpen i Pasvik og Tanadalen. 

   Lile, O.B.; Rønning, J.S.; Moxnes, H.P.; Olesen, O. (NGU-Rapport (89.127), Report, 1989)
   Som et ledd i et størrre geofaglig samarbeid mellom Norge og USSR er det utført forsøk med elektromagnetiske dybdesonderinger i Pasvik og i Tanadalen. Det er tidligere utført tilsvarende målinger i Russland og i Finland, ...
  • Geological and geophysical invenstigations for the ROGFAST project 

   Dehls, J. F.; Haase, C.; Nordgulen, Ø.; Olesen, O.; Saintot, A.; Solli, A.; Rønning, J. S.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2006.076), Report, 2006)
   Forkortet:\rIn cooperation with \"Statens vegvesen Region vest\" and \"Statens vegvesen Vegdirektoratet\", the Geological survey of Norway (NGU) has performed research where new methods in tunnel planning were tested in ...
  • Gravity anomaly map, Norway and adjacent areas; Scale 1:3 mill.; 

   Ebbing, J.; Usov, S.; Solheim, D.; Skilbrei, J.R.; Sand, M.; Myklebust, R.; Kihle, O.; Gellein, J.; Olesen, O. (Map, 2010)
  • Magnetic anomaly map, Norway and adjacent areas; Scale 1:3 mill. 

   Gernigon, L.; Usov, S.; Skilbrei, J.R.; Myklebust, R.; Mogaard, J.O.; Lauritsen, T.; Koziel, J.; Kihle, O.; Olesen, O.; Gellein, J. (Map, 2010)
  • Mid-Norden project: Proposal for participation by NGU 

   Bjerkli, K.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bølviken, B.; Wolff, F.C.; Roberts, D.; Rindstad, B.I.; Olesen, O.; Juve, G.; Boyd, R. (NGU-Rapport (88.153), Report, 1988)
   The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway ...
  • Midt-Norden-prosjektet: Forslag til deltagelse av NGU. 

   Roberts, D.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bjerkli, K.; Bølviken, B.; Juve, G.; Olesen, O.; Rindstad, B.I.; Wolff, F.C.; Boyd, R. (NGU-Rapport (89.124), Report, 1989)
   Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Nasjonale oversiktskart for geologiske grunnundersøkelser for deponering av radioaktivt avfall 

   Brönner, M.; Nordgulen, Ø.; Böhme, M.; van Boeckel, M.; Dagestad, A; Erichsen, E.; Gellein, J.; Gunleiksrud, I.; Høgaas, F.; Noël, F.; Olesen, O.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2022.025), Report, 2022)
   Institutt for energiteknikk (IFE) har i samarbeid med norsk industri planlagt, bygd og drevet fireforskningsreaktorer, en i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. I forbindelse med nedbyggingen av densiste reaktoren ...
  • Neotectonic map of Norway and adjacent areas scale 1:3 000 000 

   Keiding, M.; Dehls, J.; Olesen, O. (Map, 2018)
   Neotektonikk er studiet av bevegelser og deformasjon av jordskorpen, som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, landhevning, ...
  • Neotectonic map, Norway and adjacent areas. Scale 1:3 mill. 

   Olesen, O.; Riis, F.; Lindholm, C.D.; Dehls, J.F.; Hicks, E.C.; Bungum, H. (Map, 2000)
  • Neotectonics in Norway, Final Report 

   Blikra, L. H.; Fjeldskaar, W.; Olsen, L.; Roberts, D.; Rise, L.; Brekke, H.; Olesen, O.; Bockmann, L.; Faleide, J. I.; Dehls, J.; Bungum, H.; Riis, F.; Hicks, E.; Braathen, A.; Longva, O.; Lindholm, C. (NGU-Rapport (2000.002), Report, 2000)
   Geodynamic modelling of the present crustal uplift indicates that the uplift of western Norway and northern Norway is partly due to other mechanisms that the glacioisostatic rebound. We have also deduced a new model based ...
  • Petrofysisk database, PETBASE 2.0, brukerbeskrivelse 

   Olesen, O.; Sæther, P.O. (NGU-Rapport (90.097), Report, 1990)
   Denne manualen tjener som brukerdokkumentasjon for \"Database for petrofysiske målinger, PETBASE 2.9\", et system utviklet med databasesystemet Turbo-IMAGE, skjermbildesystemet Simblock og programmerings-språket FORTRAN-77 ...
  • Petrophysics and Palaeomagnetism intial report of the Norwegian Geological Survey Laboratory. 

   Torsvik, T.H.; Olesen, O. (NGU-Rapport (88.171), Report, 1988)
   In this account we describe a modern Petrophysical and Palaeomagnetic Laboratory in terms of construction details, software and applications. The Norwegian Geological Survey Laboratory allows definite measurements of ...
  • Tyngdeanomalikart Norge.; Norge; 1:1 mill.; trykt i farger / Gravity anomaly map of Norway Scale 1:1 mill. 

   Dalsegg, E.; Solheim, D.; Smethurst, M.A.; Skilbrei, J.R.; Gellein, J.; Harsson, B.G.: Haugan, A.; Kihle, O.; Midtsundstad, Å.; Sindre, A.; Roland, E.; Olesen, O. (Map, 1992)
  • Tyngdeanomalikart, Norge med havområder; Tyngdeanomalikart, Norge med havområder; 1:3 mill.; 

   Skilbrei, J.R.; Sindre, A.; Gellein, J.; Olesen, O.; Solheim, D.; Nyland, B.; Kihle, O. (Map, 2000)