• Kjemisk kvalitet på salgsproduktet jord 

      Ottesen, R. T.; Berge, Ø.; Volden, T.; Eggen, O. A.; Opheim, Ø. I. (NGU-Rapport (2010.064), Report, 2010)
      Norges geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ...