• 3D modelling of gravity and magnetic data in the Trøndelag Platform 

   Osmundsen, Per Terje; Pascal, Chrisophe; Ebbing, Jörg (NGU-Rapport (2006.082), Report, 2006)
   Confidential to 31.12.2008The report presents a 3D model of the entire mid-Norwegian margin, with special emphasis on the Trøndelag Platform. Based on the interpretation of OBS profiles, long-offset seismic reflection and ...
  • CO2 point sources and subsurface storage capacities for CO2 in auifers in Norway 

   Magnus, Christian; Bøe, Reidulv; Rindstad, Bjørn Ivar; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2002.010), Report, 2002)
   The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location\/quality of geological storage capacity in Europe. ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010 

   Redfield, Tim; Hermanns, Reginald; Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien; Bunkholt, Halvor; Osmundsen, Per Terje; Oppikofer, Thierry; Lauknes, Rom Rune (NGU-Rapport (2011.031), Report, 2011)
   Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert ...
  • ROS Fjellskred i Troms: status og planer 

   Osmundsen, Per Terje; Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C. (NGU-Rapport (2009.023), Report, 2009)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og planer 2010 

   Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C.; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2010.021), Report, 2010)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning av data i forbindelse med feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte ...
  • ROS Fjellskred i Troms: Statusrapport 2007 

   Henderson, Iain H. C.; Redfield, Tim; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2008.025), Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen på Nordnesfjellet. Det er utført 2 uker geologisk feltarbeid, en dags ...